2011-05-25 19:19 #0 av: candyme

Jag tar upp olika medicinska preparat som ska hjälpa vid social ångest

Farmakologisk behandling

Denna behandling består av mediciner som hjälper mot den sociala ångesten.
Här presenterar jag några av de vanligaste medicinkkategorierna och medicinerna.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare

Mediciner: Citalopram, Escitalopram, Sertralin, Paroxetin, Fluoxetin, Fluvoxamin.

Dessa är mediciner som balanserar nivåerna av serotonin i hjärnan.

Icke-tricykliska serotonin- och noradrenalin-återupptagshämmare

Medicin: Venflaxin

Har effekt på serotonin men också på signalsubstansen noradrenalin.

Bensodiazepiner

Mediciner: Alprazolam, Klonazepam, Oxazepam, Diazepam och Lorazepam.

Lugnande mediciner som ger snabb effekt vid svår ångest.

Betablockerare

Mediciner: Propranolol och Atenolol.

Både medicinerna är egentligen till för högt blodtryck eller hjärtsvikt. Men de funkar bra att dämpa kroppsliga nervositetssyndrom.

Källa: Social fobi - Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi skriven av

Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring, Gerhard Andersson.