2011-06-07 14:02 #0 av: [WX5]

En enkel artikel om hur man går tillväga hur man sätter en diagnos hos person med social fobi och hur man skall behandla personen.

Läkaren en psykologen ställer frågor efter speciella blanketter och observationer. För att en diagnos skall ställas så skall ett antal kriterier uppfyllas.

Kriterier:

  • En markant och ihållande rädsla för en eller flera prestationssituationer där individen utsätts för främmande personer eller möjlig granskning av andra. Personen fruktar att han/hon kommer att bete sig på ett sätt (eller visa ångestsymptom) som är förödmjukande eller pinsamt. (Hos barn måste det finnas tecken på att individen kan ha åldersadekvata sociala relationer med bekanta och att ångesten måste inträffa i kamratmiljöer och inte vara i relation till vuxna.)
  • Exponering för den fruktade sociala situationen leder nästan alltid till ångest, som kan ta formen av en situationsutlöst panikattack. (Hos barn kan ångesten ta sig uttryck som gråt, utbrott, paralysering eller undandragande från sociala relationer med obekanta personer.)
  • Personen inser att rädslan är överdriven eller irrationell. (Hos barn kan denna egenskap saknas.
  • Den fruktade sociala situationen eller prestationssituationen undviks helt, alternativt uthärdas under intensiv ångest eller plåga.
  • Antingen stör undvikandet. De ångestladdade förväntningarna eller plågan i samband med de fruktade sociala situationerna i betydande grad ett normalt fungerande i vardagen, i yrkeslivet/studierna. I sociala situationer eller relationer, eller så lider personen påtagligt av fobin
  • Hos personer under arton år ska varaktigheten vara minst sex månader.

Det finns olika mediciner som man kan få med olika effekter beroende på vad man vill uppnå. Många får enbart medicin men KBT är det bästa tillsammans med mediciner den bästa behandlingen för social fobi.

Vad man kan göra själv är att utsätta sig för sociala situationer och faktiskt stanna kvar där medan det känns jobbigt för ångesten kommer att lätta ju mer man utsätts för detta. Svårt men nyttigt att öva sig på.

Källa: KBT Guiden och Netdoktor.se