2011-06-07 19:12 #0 av: candyme

Här kommer jag ta upp tankarnas betydelse, hur vi lär oss registera negativa tankar.

Grundantaganden

Grundantagen är tidiga erfarenheter som formar de grundläggande antaganden om oss själva. Dessa antagande ligger till grund för hur vi uppfattar saker och ting.

Exempel: Man tycker att man är konstig.

Livsregler

Grundantaganden påverkar livsreglerna.
Livsregler är hur vi ska uppträda i olika sammanhang. För de som har social fobi är dessa vanligtvis mycket stränga och ställer upp höga krav på hur man bör agera i sociala sammanhang.

Exempel: Ingen får se att jag är nervös. Jag får inte visa något tecken på svaghet.

Automatiska tankar

Dessa är en spegling av grundantaganden och livsregler, de dyker upp utan att vi reflekterar över dem. Det kan vara tolkningar, förutsägelser, minnen eller bilder. De kan vara neutrala, positiva eller negativa.