2014-04-07 22:05 #0 av: appalpaj

Jag var hos en psykolog för några veckor sedan för att diskutera hur vi skulle gå vidare, vilket föll på KBT-terapi. Han frågade mig då om jag föredrog en manlig eller kvinnlig psykolog, och i vilken ålder personen helst skulle vara. Detsamma frågar jag nu er, vad skulle ni föredra? Glad